Program-, Informasjons- og Nettverksteknologisk Gruppe

Hvordan komme i kontakt med PING

Vi holder til i rom 505 ("Bærelagslaboratorium") i GA25 ("Veglabben") på Blindern. Se her for kart .

Vi er ganske lette å få tak i: send en epost til ping@ping.uio.no.

Vi har også en epostliste for de aktive i PING.

IRC-hodene blant oss pleier å henge på #ping.uio.no @ IRCnet

Medlemskap

Medlemskap får man kjøpt for p.t. kr. 30,- (livstidsmedlemsskap kr 300,-) og disse kan kjøpes på PINGs medlemskvelder, eller du kan avtale nærmere med styret ved å sende en mail til styret@ping.uio.no.

Kom på besøk

Det henger folk på PING litt ymse dager i uken, du møter nok på noen her på dagtid i ukedager og i helgene. Det er bare å stikke hodet sitt innom.