Program-, Informasjons- og Nettverksteknologisk Gruppe

Hva er PING?

PING står for Program-, Informasjons- og Nettverksteknologisk gruppe og er en studentforening ved Universitetet i Oslo, stiftet ved konstituerende generalforsamling 10/9-1997. Les referatet her.

Formål

PING har som formål å:

Litt mindre formelt sagt betyr dette at vi gir medlemmene mulighet til å gjøre ting som ville være vanskelig å få til på universitetets maskiner. Vi er for eksempel ganske lette å overtale til å gi bort administrator-passord på en del av maskinenen dersom man har en god grunn til å ville ha det. Siden det ikke er så mange som er avhengige av tjenestene vi tilbyr, kan man også tillate seg å eksperimentere med endel ting man ikke ellers ville gjort i et produksjonsmiljø. Mesteparten av de vi gjør dreier seg om frie Unix-varianter, og vi kan ikke love at du kommer til å føle deg veldig hjemme hvis du er fanatisk windowstilhenger. Dette gjelder også dersom du kommer og maser om å sette opp server for mp3er eller piratkopiert programvare.

Vedtekter

Vedtektene finnes her.

Maskinpark

Etter å ha samlet opp skrot og kjøpt inn hardware i et par år, begynner vi nå å få satt opp en slags maskinpark, også. Medlemmer som vil ha det, kan nå få konto på disse ved å sende en mail til drift@ping.uio.no.

Velgjørere

PING har mottatt mye hjelp og støtte, både i form av maskiner, konnektivitet og moralsk støtte. Dette er kun et knippe av de som fortjener takk for godvilje og hyggelig samarbeid:

UiO UniNett Sun Norge

Mange takk til dere, alle sammen!