Program-, Informasjons- og Nettverksteknologisk Gruppe

Styret

Styret er de som bestemmer hva PING skal foreta seg i det kommende året.

Det nåværende styret ble valgt på generalforsamlingen som ble avholdt 17. januar, 2013 og kan kontaktes på styret@ping.uio.no. Styret velges for ett år av gangen og består nå av:

Verv: Navn:
Styreleder: Marius Bernklev
Nestleder: Martin Strokkenes Benonisen
Kasserer: Mats Erik Klepsland
Styremedlem: Jonas Arnold Clasen
Styremedlem: Jonathan Ringstad
Førstevara: Bendik Sørensen Søvegjarto
Andrevara: Christopher Culina

Drift

Drift er de som står for den egentlige driften av PING og kan kontaktes på drift@ping.uio.no.

Drift består for tiden av (med IRC-nick):

Navn: Brukernavn:
Mats Erik Klepsland (matsekl) - Driftsleder
Bendik Sørensen Søvegjarto (bendikss)
Carl Henrik Holth Lunde (carl/chlunde)
Christopher Culina (chris/culina)
Kristoffer Egil Bonarjee (egil)
Erik Nordstøm (erikano)
Erik Berg (erikberg)
Espen Hannisdal (espeh)
Håvard Espeland (gus)
Morten Hustveit (mortehu)
Hans Vatne Hansen (hansvh)
Jan Anders Bremer (janabr)
Jon Anders Skorpen (jaskorpe)
Lars Olav Dybsjord (larsod)
Magne Eimot (magne)
Magnus Oen Pedersen (magnusop)
Martin Stensgard (mastensg)
Odin Horthe Omdal (odinho)
Stian Valle (stianval)

Referater

Generalforsamling

Styremøte


Andre referat finnes her.